Odstoupení od smlouvy

Pakliže je smlouva uzavřena pomocí komunikace na dálku (internetový obchod), má kupující, pokud je spotřebitelem, právo v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.

 

Právo odstoupit od smlouvy spotřebitel nemá:

  •  je-li dodávané zboží upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu  (zakázková výroba)
  •  na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo se souhlasem spotřebitele započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
     

 

Právní otázky těmito Podmínkami výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky.

Zpět do obchodu